Het actieplan Schooldirecteur Topprioriteit is afgelopen weken gedeeld met alle onderwijswoordvoerders en fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Met het plan roepen schoolleiders en CEO’s van grote ondernemingen zoals ABN Amro, KPMG en PwC op tot meer actie voor het groeiende schoolleiderstekort. Eerder is het actieplan aangeboden aan onderwijsminister Slob en alle sociale partners.

Nederland kampt met een zowel een kwantitatief als een kwalitatief schoolleiderstekort kampt. Ernstig, zo schrijven de CEO’s en schoolleiders die deelnamen aan het cross mentoring programma van de AVS en NL2025, omdat schoolleiders een cruciale rol vervullen in het realiseren van goed onderwijs. Schooldirecteuren versterken de onderwijskwaliteit, bieden leerkrachten en leerlingen een veilige plek om zich te ontwikkelen, dragen bij aan het behoud van leerkrachten en scheppen ze een klimaat van gelijke kansen. Door het tekort komt deze cruciale rol onder druk te staan.

Lees verder