Hoe kan de rol van de schoolleider versterkt worden? Dat is de centrale vraag in het cross mentoring-programma waarbij schoolleiders en ceo’s van grote bedrijven over en weer van elkaar leren. Daarnaast is een belangrijke vraag hoe het schoolleiderstekort kan worden teruggedrongen.

Ceo’s en schoolleiders gaan in tweetallen intensief in gesprek over hun maatschappelijke rol, de vraag wat men over en weer van elkaar kan leren en de positie van de schoolleider in het bestuurlijk krachtenveld. Voor de zomer al zullen de eerste ‘meeloopdagen’ van de koppels uit de zogenoemd kopgroep plaatsvinden. Naast de twaalf schoolleiders en topvrouwen die al bekend waren, nemen ook Annette Mosman, CFRO van APG, en Kelly van der Koelen, schoolleider van het Orion College Amstel te Amsterdam, aan de kopgroep deel.

Lees verder