“De kracht van de blik van buiten”

Het onderwijs, het bedrijfsleven en andere sectoren kunnen veel van elkaar leren. Om die reden namen Merel van Vroonhoven (oud-voorzitter van de AFM en zij-instromer in het speciaal onderwijs) en Petra van Haren (oud-voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders) in 2020 het initiatief voor het cross-mentoring programma. In 2020 vond een pilot met dertien koppels plaats.

Deze pilot was zo’n succes, dat schoolleiders en topbestuurders in het actieplan ‘Schooldirecteur Topprioriteit’! de ambitie uitspraken om binnen drie jaar 1.000 koppels te vormen.

Lees hier het hele actieplan, meer over het programma of over de ervaringen van anderen.

Strategische partners
Naast de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zijn vanuit het bedrijfsleven ABN Amro, Deloitte, APG en PwC als strategisch partners aan het programma verbonden. Samen hopen we zoveel mogelijk leiders uit het onderwijs, bedrijfsleven en andere sectoren te laten ervaren wat dit programma voor hun kan betekenen.

Overige partners
Voor de uitvoering van het cross-mentoring programma wordt verder nauw samengewerkt met NL2025, Vervangingsfonds/Participatiefonds, Hanzehogeschool Groningen, KPMG, het Ministerie van OC&W en VNO/NCW.