De komende 3 jaar bundelen in Nederland duizend basisschooldirecteuren de krachten met duizend leiders uit het bedrijfsleven en de non-profit sector. Op 27 mei is de kick-off voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

In het cross-mentoring programma worden duo’s gevormd die gedurende vier maanden elkaars coach zijn. Het primaire doel is om van elkaar te leren als leider en samen uitdagingen op het vlak van organisatie en onderwijs aan te pakken.

Programma goed neerzetten

Heleen van Balen, programmaleider Noord-Nederland: “We starten eerst met een kleine groep van 24 deelnemers om het programma in Noord-Nederland goed neer te zetten en ambassadeurs te krijgen. Vervolgens starten we na de zomer met een grotere vervolggroep.”

Verrijken met kennis In Noord-Nederland zijn PwC, de Hanzehogeschool, SchoolpleinNoord en het Vervangingsfonds, Participatiefonds (VFPF) nauw betrokken bij het programma. Agnes Koops, lid van de raad van bestuur bij PwC deed vorig jaar mee aan de landelijke pilot: “Het was niet alleen interessant maar ook ontzettend leerzaam om mee te doen aan dit programma. Op voorhand dacht ik dat het beroep van schooldirecteur ver af zou staan van mijn dagelijkse werk, maar niets bleek minder waar. Als je voorbij de duidelijke verschillen kijkt dan zie je eigenlijk veel vergelijkbaarheid, het daar samen over sparren met Anneke, de schooldirecteur aan wie ik gekoppeld was, maakte deze uitwisseling zo leuk.”

Deelnemen

In 2020 vond de eerste pilot-editie plaats met dertien koppels, een groot succes. Daarom gaan we het initiatief nu opschalen. We hebben de ambitie om binnen drie jaar 1.000 koppels te vormen. Directeuren uit het onderwijs en andere sectoren kunnen zich aanmelden voor het vervolgprogramma. Meld je nu aan.